04.11.2019

Какво показа вотът за местна власт според социолозите Геновева Петрова и Кънчо Стойчев