05.11.2019

Михаил Константинов: Няма нарушения, за да се касира вотът