14.10.2019

Организацията на местните избори – проф. Михаил Константинов с коментар