28.10.2019

Паралелно преброяване при 100%: Резултати от местния вот