03.11.2019

Росен Карадимов и Антоанета Христова – вотът на суверена и партията на негласуващите