05.11.2019

Вотът в София – коментар на председателя на ДБГ Димитър Делчев